Send us an Email

  Head Office

  P.O.Box 4293 Riyadh 11491
  info@salrashed.com
  Tell: 920035732

  Spare Parts Branches

  Riyadh – Main Office
  Eastern Region
  Khamis Mushait
  Jazan
  Jeddah
  Medina
  Tabuk

  Crushers Plant

  Rammah Crusher Plant
  Samman Crusher Plant
  AlMujamaa Crusher Plant
  Dirab Crusher Plant
  AlUla Crusher Plant

  Asphalt Plant

  Rammah Asphalt Plant
  AlUla Asphalt Plant